Belangrijke informatie

Lidmaatschap

Om deel te nemen aan cursussen bij KC Limburg is lidmaatschap verplicht. Wij werken met een gezinslidmaatschap met een jaarlijkse contributie vastgesteld door de algemene vergadering.
Het inschrijven als lid van de vereniging is via onderstaande knop.

Puppy en Gehoorzaamheid

Het inschrijven voor de Puppycursus kan via één van de onderstaande knoppen

Tarieven

Het lidmaatschap van dit jaar bedraagt € 15,00

Puppycursus en Elementaire Gehoorzaamheid (EG) € 80,00  voor 10 lessen en een afsluitende beoordelingsles.

Obedience FCI € 200,- voor een seizoen dat loopt van maart tot eind oktober. Dit wordt afgesloten met een examen afgenomen door een externe examinator aangesteld door de Raad van Beheer. Het examentarief wordt door de instructeur aan de examenkandidaten meegedeeld. Dit zit niet in het cursustarief.

Praktijkspeuren € 150,00  voor 8 lessen.

Naast de cursussen vinden er regelmatig seminars en lezingen plaats. De leden worden hiervan via een nieuwsbrief, social media en de website op de hoogte gebracht.

Lesperiode

De Puppycursus en EG-cursussen starten twee keer per jaar in het voorjaar (half maart) en in het najaar (september).

Praktijkspeuren start eveneens twee keer per jaar in het voorjaar en najaar.

Obedience is een doorlopend programma van begin februari tot eind november.
Lesdagen zijn maandagavond, woensdagavond en zaterdagochtend.

Welkom

Ik heet u welkom op onze vernieuwde website en hoop u te verwelkomen bij onze vereniging Kynologenclub Limburg
“De vereniging voor hond én baas in de regio Parkstad”
Monique Krings
Voorzitter